راهنمای خرید پیانو

قيمت مدلهای مختلف پيانو در سال 2015

قيمت تك فروشی پيشنهادی توليد كنندگان ( MSRP ) براي مدلهای مختلف پيانو در سال 2015 را می توانيد در اين مطلب جستجو كنيد.

 

 

دقت داشته باشید كه این قیمتها میانگین قیمتهای تك فروشی در امریكا بوده و از منابع مختلفی نظیر "The Ancott Music Product Directory" ، "The Piano Book Supplement Series" ، "The Bluebook of Pianos" و "The Piano Times Newspaper" گردآوری شده ‌است. بنابراین با توجه به موقعیت مكانی،‌ تعهدات فروشنده،‌ میزان مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه‌ی واردات، هزینه‌ی حمل و ... ممكن است قیمتها در شهری كه شما زندگی می‌كنید بسیار متفاوت باشد.

 

سازنده طول /ارتفاع رنگ قیمت-دلار امریكا
Albert Weber      
دیواری
AW 121 48" Polished Ebony 11,400
AW 121E 48" Polished Ebony w/Chrome 12,700
AW 131 52" Satin Ebony 15,000
AW 131 52" Polished Ebony 14,000
گرند پیانو
AW 185 6 ' 1 " Polished Ebony 37,600
AW 208 6 ' 10 " Polished Ebony 45,900
AW 228 7 ' 6 " Polished Ebony 65,200
AW 275 9 ' 0 " Polished Ebony 119,500
August Förster      
دیواری
116 D 46" Polished Ebony 22,300
116 E 46" Polished Ebony 25,900
125 F 49" Polished Ebony 29,600
125 G 49" Polished Ebony 29,000
134 K 53" Polished Ebony 43,000
گرند پیانو
170 5'8" Polished Ebony 60,000
190 6'4" Polished Ebony 66,000
215 7'2" Polished Ebony 75,000
275 9'1" Polished Ebony 139,000
Baldwin      
دیواری
B243 47" Satin Ebony 7,200
B247 47" Polished Ebony 7,200
BJ120 47" Polished Ebony 7,900
BH122 48" Polished Ebony 8,600
BJ124 48" Polished Ebony 9,200
BH125 49" Polished Ebony 9,500
B252 52" Satin Ebony 11,400
گرند پیانو
BP148 4 ' 10 " Polished Ebony 20,100
BP152 5 ' 0 " Polished Ebony 22,600
BP152 5 ' 0 " Satin Ebony 23,500
BP165 5 ' 5 " Satin Ebony 25,500
BP165 5 ' 5 " Polished Ebony 24,500
BP178 5 ' 10 " Satin Ebony 35,100
BP178 5 ' 10 " Polished Ebony 33,500
BP190 6 ' 3 " Satin Ebony 42,100
BP190 6 ' 3 " Polished Ebony 40,200
Bechstein      
دیواری
B112 44" Polished Ebony 24,000
B116 45½" Polished Ebony 24,800
B120 Select 47½" Polished Ebony 26,200
B124 Imposant 49" Polished Ebony 27,200
B124 Style 49½" Polished Ebony 28,200
گرند پیانو
B160 5 ' 3 " Polished Ebony 62,000
B175 5 ' 8 " Polished Ebony 68,600
B190 6 ' 3 " Polished Ebony 73,000
B208 6 ' 8 " Polished Ebony 84,200
B228 7 ' 5 " Polished Ebony 95,200
Bechstein, C.      
دیواری
Classic 124 49" Polished Ebony 42,000
Concert 8 51½" Polished Ebony 70,600
Elegance 124 49" Polished Ebony 43,800
M116K 45½" Polished Ebony 33,200
گرند پیانو
L167 5 ' 6 " Satin and Polished Ebony 112,400
MP192 6 ' 4 " Satin and Polished Ebony 132,000
B212 7 ' 0 " Satin and Polished Ebony 164,600
C234 7 ' 7 " Polished Ebony 199,400
D282 9 ' 2 " Polished Ebony 253,200
Blüthner      
دیواری
A 49" Satin and Polished Ebony 40,500
B 52" Satin and Polished Ebony 45,900
C 46" Satin and Polished Ebony 35,200
D 45" Satin and Polished Ebony 31,700
S 57½" Satin and Polished Ebony 61,700
گرند پیانو
11 5 ' 1 " President Polished Ebony 91,800
11 5 ' 1 " Satin and Polished Ebony 80,600
10 5 ' 5 " Satin and Polished Ebony 92,900
10 5 ' 5 " President Polished Ebony 104,100
6 6 ' 3 " President Polished Ebony 112,500
6 6 ' 3 " Satin and Polished Ebony 101,300
4 6 ' 10 " President Polished Ebony 131,400
4 6 ' 10 " Satin and Polished Ebony 120,200
2 7 ' 8 " President Polished Ebony 145,500
2 7 ' 8 " Satin and Polished Ebony 134,300
1 9 ' 2 " Satin and Polished Ebony 171,700
1 9 ' 2 " President Polished Ebony 183,700
Bösendorfer      
دیواری
130 52" Satin and Polished Ebony 63,900
گرند پیانو
155 5 ' 1 " Satin and Polished Ebony 105,200
170 5 ' 8 " Satin and Polished Ebony 112,400
185 6 ' 1 " Satin and Polished Ebony 119,100
200 6 ' 7 " Satin and Polished Ebony 128,700
214 7 ' 0 " Satin and Polished Ebony 147,300
225 7 ' 4 " Satin and Polished Ebony 163,400
290 9 ' 6 " Satin and Polished Ebony 250,400
Boston      
دیواری
UP-118S OS 46" HONEY OAK SATIN UPRIGHT BLACK $7,600
UP-118S BOS 46" OAK SATIN UPRIGHT $7,600
UP-118S MS 46" MAHOGANY SATIN UPRIGHT $9,100
UP-118E EP 46" EBONY POLISHED UPRIGHT $11,600
UP-118E ES 46" EBONY SATIN UPRIGHT $11,600
UP-118E WP 46" WALNUT POLISHED UPRIGHT $13,400
UP-118E WS 46" WALNUT SATIN UPRIGHT $13,400
UP-118E MP 46" MAHOGANY POLISHED UPRIGHT $13,400
UP-126E EP 50" EBONY POLISHED UPRIGHT $13,900
UP-126E MP 50" MAHOGANY POLISHED UPRIGHT $16,100
UP-132E EP 52" EBONY POLISHED UPRIGHT $15,400
گرند پیانو
GP-156EP 5' 1" EBONY POLISHEDGRAND $21,100
GP-156ES 5' 1" EBONY SATINGRAND $21,100
GP-163EP 5' 4" EBONY POLISHEDGRAND $25,800
GP-163ES 5' 4" EBONY SATINGRAND $25,800
GP-163WP 5' 4" WALNUT POLISHEDGRAND $28,600
GP-163WS 5' 4" WALNUT SATINGRAND $28,600
GP-163MP 5' 4" MAHOGANY POLISHEDGRAND $28,200
GP-163MS 5' 4" MAHOGANY SATINGRAND $28,200
GP-163WTP 5' 4" WHITE POLISHEDGRAND $31,800
GP-178EP 5'10" EBONY POLISHEDGRAND $30,200
GP-178ES 5'10" EBONY SATINGRAND $30,200
GP-178WP 5'10" WALNUT POLISHEDGRAND $33,100
GP-178WS 5'10" WALNUT SATINGRAND $33,100
GP-178MP 5'10" MAHOGANY POLISHEDGRAND $32,600
GP-178MS 5'10" MAHOGANY SATINGRAND $32,600
GP-193EP 6'4" EBONY POLISHEDGRAND $39,200
GP-193ES 6'4" EBONY SATINGRAND $39,200
GP-215EP 7'1" EBONY POLISHEDGRAND $51,400
GP-215ES 7'1" EBONY SATINGRAND $51,400
Brodmann      
دیواری
CE 118 46" Polished Ebony 6,800
PE 116 45" Polished Ebony 7,700
PE 121 47" Polished Ebony 8,600
PE 125 48" Polished Ebony 9,500
PE 130 52" Polished Ebony 11,300
AS 132 52" Polished Ebony 19,900
گرند پیانو
PE 150 4 ' 11 " Polished Ebony 20,000
CE 148 4 ' 11 " Polished Ebony 16,500
PE 162 5 ' 4 " Polished Ebony 23,000
CE 175 5 ' 9 " Polished Ebony 19,500
AS 188 6 ' 2 " Polished Ebony 53,900
PE 187 6 ' 2 " Polished Ebony 26,300
AS 211 6 ' 11 " Polished Ebony 68,900
PE 212 7 ' 0 " Polished Ebony 41,900
AS 227 7 ' 4 " Polished Ebony 77,900
PE 228 7 ' 5 " Polished Ebony 53,900
AS 275 9 ' 0 " Polished Ebony 107,400
Cable-Hobart M.      
دیواری
C 20F 47" French Polished Ebony 4,900
C 22M 48" Mediterranean Polished Ebony 5,000
C 24M 49" Mediterranean Polished Ebony 5,000
C 31F 52" French Polished Ebony 6,100
U 12TD 44" Polished Ebony 4,100
U 18TD 46" Polished Ebony 4,200
U 20FD 47" French Polished Ebony 4,500
U 20ITD 47" Italian Polished Ebony 4,500
U 20TD 47" Polished Ebony 4,400
U 22TCD 48" Polished Ebony w/decorated panel 4,700
U 22TD 48" Polished Ebony 4,600
U 25STD 50" Studio Polished Ebony 5,300
گرند پیانو
G 46TD 4 ' 10 " Polished Ebony 11,300
G 52TD 5 ' 0 " Polished Ebony 12,700
G 86TD 6 ' 2 " Polished Ebony 15,700
G 212TD 6 ' 11 " Polished Ebony 25,300
Cable-Nelson      
دیواری
CN 116 45" Polished Ebony 4,300
گرند پیانو
CN 151 5 ' 0 " Polished Ebony 9,300
Essex      
دیواری
EUP-108C Continental EP 42" EBONY POLISH $5,490
EUP-111E Classic Studio EP 44" EBONY POLISH $6,190
EUP-111E Classic Studio SMP 44" SAPELE MAHOGANY POLISH $6,590
EUP-116E Classic Studio EP 45" EBONY POLISH $6,990
EUP-116E Classic Studio WTP 45" WHITE POLISH $7,590
EUP-116E Classic Studio SMP 45" SAPELE MAHOGANY POLISH $7,290
EUP-116E Classic Studio WP 45" WALNUT POLISH $7,990
EUP-116FC French CHS 45" CHERRY SATIN LUSTRE $7,990
EUP-116CT Contemorary SMS 45" SAPELE MAHOGANY SATIN LUSTRE $7,990
EUP-116IP Italian Provincial WS 45" WALNUT SATIN LUSTRE $7,590
EUP-116QA Queen Anne CHS 45" CHERRY SATIN LUSTRE $7,690
EUP-116ST Sheraton SMS 45" SAPELE MAHOGANY SATIN LUSTRE $7,590
EUP-116EC English Country WS 45" WALNUT SATIN LUSTRE $7,690
EUP-116ET English TraditionalSMS 45" SAPELE MAHOGANY SATIN LUSTRE $7,690
EUP-116FF French BCHS (Open Rack) 45" BROWN CHERRY SATIN LUSTRE $7,990
EUP-116FF French RCHS (Closed Rack) 45" RED CHERRY SATIN LUSTRE $7,990
EUP-123E Classic Studio EP 48" EBONY POLISH $7,490
EUP-123E Classic Studio EP W/Chrome Hardware 48" EBONY POLISH $7,590
EUP-123E Classic Studio ES W/Chrome Hardware 48" EBONY SATIN $8,390
EUP-123E Classic Studio CWS 48" WALNUT SATIN $8,590
EUP-123E Classic Studio SMP 48" SAPELE MAHOGANY POLISH $8,490
EUP-123E Classic Studio SMS 48" SAPELE MAHOGANY SATIN $8,790
EUP-123S Institutional Studio EP 48" EBONY POLISH $7,490
EUP-123CL French Studio SMS 48" SAPELE MAHOGANY SATIN $8,590
EUP-123FL EMPIRE Studio CWS 48" WALNUT SATIN $8,590
EUP-123FL EMPIRE Studio SMS 48" SAPELE MAHOGANY SATIN $8,590
گرند پیانو
EGP-155 Classic EP 5'1" EBONYPOLISH $13,500
EGP-155 Classic ES 5'1" EBONYSATIN $13,500
EGP-155 Classic SMP 5'1" SAPELE MAHOGANYPOLISH $14,800
EGP-155 Classic SMS 5'1" SAPELE MAHOGANY SATINLUSTRE $15,100
EGP-155 Classic KBP 5'1" KEWAZINGA BUBINGAPOLISH $16,900
EGP-155 Classic WTP 5'1" WHITEPOLISH $18,000
EGP 155F French Provincial BCHS 5'1" BROWN CHERRY SATINLUSTRE $17,200
EGP-155 Classic W/QRS 5'1" EBONYPOLISH $20,200
Player Piano
EGP-173 Classic EP 5'8" EBONYPOLISH $17,100
EGP-173 Classic ES 5'8" EBONYSATI $17,100
EGP-173 Classic SMP 5'8" SAPELE MAHOGANYPOLISH $18,900
EGP 173F French Provincial BCHS 5'8" BROWN CHERRY SATINLUSTRE $20,200
Everett      
دیواری
EV-112 44" Polished Ebony 4,500
EV-113 45" Polished Ebony 4,700
EV-121 48" Polished Ebony 5,300
Estonia      
گرند پیانو
L168 5 ' 6 " Satin and Polished Ebony 41,700
L190 6 ' 3 " Satin and Polished Ebony 51,200
L210 6 ' 10 " Satin and Polished Ebony 60,200
L225 7 ' 4 " Satin and Polished Ebony 75,800
L274 9 ' 0 " Satin and Polished Ebony 121,000
Falcone      
دیواری
C 20F 47" French Polished Ebony 4,900
C 22M 48" Mediterranean Polished Ebony 5,000
C 24M 49" Mediterranean Polished Ebony 5,000
C 31F 52" French Polished Ebony 6,100
U 12TD 44" Polished Ebony 4,100
U 18TD 46" Polished Ebony 4,200
U 20FD 47" French Polished Ebony 4,500
U 20ITD 47" Italian Polished Ebony 4,500
U 20TD 47" Polished Ebony 4,400
U 22TCD 48" Polished Ebony w/decorated panel 4,700
U 22TD 48" Polished Ebony 4,600
U 25STD 50" Studio Polished Ebony 5,300
گرند پیانو
G 46TD 4 ' 10 " Polished Ebony 11,300
G 52TD 5 ' 0 " Polished Ebony 12,700
G 86TD 6 ' 2 " Polished Ebony 15,700
G 212TD 6 ' 11 " Polished Ebony 25,300
Fandrich & Sons      
دیواری
130-V 51" Polished Ebony 12,300
گرند پیانو
170-S 5 ' 7 " Polished Ebony 19,600
212-E 7 ' 0 " Polished Ebony 36,800
212-S 7 ' 0 " Polished Ebony 35,300
Fazioli      
گرند پیانو
F156 5 ' 2 " Satin and Polished Ebony 128,000
F183 6 ' 0 " Satin and Polished Ebony 128,000
F212 6 ' 11 " Satin and Polished Ebony 143,000
F228 7 ' 6 " Satin and Polished Ebony 160,000
F278 9 ' 2 " Satin and Polished Ebony 214,000
F308 10 ' 2 " Satin and Polished Ebony 234,000
Feurich      
دیواری
115 45½" Polished Ebony 6,200
122 48" Polished Ebony 7,100
گرند پیانو
178/179 5 ' 10 " Polished Ebony 20,600
218 7 ' 2 " Polished Ebony 34,200
Grotrian      
دیواری
Friedrich Grotrian 43½" Satin Ebony 16.170
Friedrich Grotrian 43½" Satin White 16,470
Friedrich Grotrian 43½" Polished Ebony 18,520
Friedrich Grotrian 43½" Open Pore Walnut 18,520
Cristal 44" Satin Ebony 21,900
Cristal 44" Polished Ebony 22,900
Cristal 44" Continental Open Pore Walnut 22,900
Cristal 44" Polished Walnut 25,050
Cristal 44" Polished White 25,050
Contour 45" Continental Satin Ebony 28,800
Contour 45" Continental Polished Ebony 24,800
Contour 45" Continental Open Pore Walnut 24,800
Contour 45" Continental Polished Walnut 28,000
Contour 45" Continental Polished White 28,000
Canto 45" Polished Ebony 25,000
Canto 45" Satin Ebony 26,000
Canto 45" Open Pore Walnut 26,000
Carat 45½" Polished Ebony 29,000
Carat 45½" Open Pore Walnut 29,000
Carat 45½" Polished Walnut 31,300
Carat 45½" Polished White 31,300
College 48" Polished Ebony 31,500
College 48" Satin Ebony 31,500
College 48" Open Pore Walnut 33,000
Classic 49" Polished Ebony 39,000
Classic 49" Open Pore Walnut 39,000
Classic 49" Polished Walnut 42,000
Classic 49" Polished White 42,000
Concertino 52" Polished Ebony 48,500
Concertino 52" Open Pore Walnut 48,500
گرند پیانو
Chambre 5'5" Satin Ebony 68,500
Chambre 5'5" Polished Ebony 75.600
Chambre 5'5" Open Pore Walnut 75.600
Chambre 5'5" Polished Walnut 82,800
Chambre 5'5" Polished White 82,800
Cabinet 6'3" Satin Ebony 80,000
Cabinet 6'3" Polished Ebony 88,600
Cabinet 6'3" Studio Lacquer Ebony 60,000
Cabinet 6'3" Open Pore Walnut 88,600
Cabinet 6'3" Polished Walnut 97,200
Cabinet 6'3" Polished White 97,200
Charis 6'10" Satin Ebony 94,000
Charis 6'10" Polished Ebony 126,000
Charis 6'10" Studio Lacquer Ebony 74.000
Charis 6'10" Open Pore Walnut 103,600
Concert 7'4" Satin Ebony 111,600
Concert 7'4" Polished Ebony 126,000
Concert 7'4" Open Pore Walnut 126,000
Concert Royal 9'1" Polished Ebony 168,000
Concert Royal 9'1" Open Pore Walnut 168,000
Haessler      
دیواری
H 115 45" Polished Ebony 21,400
H 118 47" Polished Ebony 23,600
H 124 49" Polished Ebony 25,800
K 124 49" Polished Ebony 27,900
H 132 52" Polished Ebony 28,900
K 132 52" Polished Ebony 31,900
گرند پیانو
H 175 5 ' 8 " Polished Ebony 74,400
H 186 6 ' 1 " Polished Ebony 78,900
H 210 6 ' 10 " Polished Ebony 91,900
Hailun      
دیواری
HU116 45½" Polished Ebony 8,300
HU1-EP 48" Polished Ebony 9,700
HU1-P 48" Polished Ebony 9,000
HU1-PS 48" Polished Ebony 9,400
HU5-P 50" Polished Ebony 10,100
HU8 51" Polished Ebony 16,100
HU7-P 52" Polished Ebony 13,700
گرند پیانو
HG151 4 ' 11½ " Polished Ebony 17,600
HG161 5 ' 4 " Polished Ebony 20,300
HG168 5 ' 6 " Vienna Polished Ebony 39,500
HG178 5 ' 10 " Polished Ebony 24,300
HG178B 5 ' 10 " Baroque Polished Ebony w/Birds-Eye Maple Accents 27,200
HG180 5 ' 11 " Vienna Polished Ebony 45,500
HG198 6 ' 5 " Emerson Polished Ebony 38,900
HG218 7 ' 2 " Paulello Polished Ebony 52,800
Hallet, Davis & Co.      
دیواری
H108 43" Polished Ebony 5,100
HS115EC 45" Polished Ebony 6,700
H117H 46" Polished Ebony 5,800
H118F 46" Polished Ebony 5,900
HS121S 48" Polished Ebony 8,400
HS123E 48" Polished Ebony 8,400
HS125E 50" Polished Ebony 8,900
HS131YH 52" Polished Ebony 9,400
HS132E 52" Polished Ebony 9,400
گرند پیانو
HS148 4 ' 10 " Polished Ebony 13,200
HD148B 4 ' 10 " Polished Ebony 14,900
HD152B 5 ' 0 " Polished Ebony 17,100
HS160 5 ' 3 " Satin Ebony 15,500
HS160 5 ' 3 " Polished Ebony 14,600
HD165B 5 ' 5 " Polished Ebony 19,400
HS170 5 ' 7 " Polished Ebony 14,600
HS170 5 ' 7 " Satin Ebony 15,500
HS188 6 ' 2 " Polished Ebony 19,400
HS188 6 ' 2 " Satin Ebony 19,900
HS212 7 ' 0 " Polished Ebony 29,900
Hardman, Peck & Co.      
دیواری
R110S 44" Polished Ebony 5,400
R115LS 45" Polished Ebony 5,900
R116 46" Polished Ebony 6,600
R120LS 48" Polished Ebony 6,400
R132HA 52" Polished Ebony 9,400
RUE118H 46" Polished Ebony 6,600
گرند پیانو
R143S 4 ' 8 " Polished Ebony 13,600
R150S 5 ' 0 " Polished Ebony 15,000
R158S 5 ' 3 " Polished Ebony 16,000
R168S 5 ' 7 " Polished Ebony 17,400
R185S 6 ' 1 " Polished Ebony 20,200
Heintzman & Co.      
دیواری
126 Royal 50" Polished Ebony 9,700
126C 50" Polished Ebony 8,700
132E 52" Polished Ebony 11,700
Heintzman, Gerhard      
دیواری
G118 47" Polished Ebony 4,900
G120 48" Polished Ebony 5,900
G126 50" Polished Ebony 7,900
G132 52" Polished Ebony 9,200
گرند پیانو
G152 5 ' 0 " Polished Ebony 9,900
G168 5 ' 8 " Polished Ebony 15,900
Hoffmann, W.      
دیواری
T122 48" Polished Ebony 14,800
T128 50" Polished Ebony 16,400
V112 44" Polished Ebony 12,000
V120 47" Polished Ebony 13,200
V126 49" Polished Ebony 14,600
V131 51½" Polished Ebony 17,000
گرند پیانو
T161 5 ' 3 " Polished Ebony 47,000
T177 5 ' 9 " Polished Ebony 52,000
T186 6 ' 2 " Polished Ebony 57,400
V158 5 ' 2 " Polished Ebony 37,200
V175 5 ' 9 " Polished Ebony 41,800
V183 6 ' 1 " Polished Ebony 47,600
Irmler      
دیواری
P108 42½" Polished Ebony 6,300
P116E 46" Polished Ebony 8,600
P118 46½" Polished Ebony 6,500
SP118 46½" Polished Ebony 8,100
Mia 47½" Polished Ebony 8,700
P122E 48" Polished Ebony 9,200
SP121 48" Polished Ebony 8,700
Gina 48½" Polished Ebony 9,000
Carlo 49" Polished Ebony 10,300
SP125 49" Polished Ebony 9,500
Louis 49" Polished Ebony 8,700
Monique 49" Polished Ebony 9,000
Titus 49" Polished Ebony 9,000
Alexa 49" Polished Ebony 10,300
P132E 52" Polished Ebony 10,300
SP132 52" Polished Ebony 10,600
گرند پیانو
F148 4 ' 10 " Polished Ebony 17,500
F160 5 ' 3 " Polished Ebony 20,300
F160E 5 ' 3 " Polished Ebony 32,400
F175E 5 ' 9 " Polished Ebony 34,700
F188 6 ' 2 " Polished Ebony 29,000
F190E 6 ' 3 " Polished Ebony 37,000
F210E 6 ' 10½ " Polished Ebony 45,500
F213 7 ' 0 " Polished Ebony 35,500
F230E 7 ' 6½ " Polished Ebony 54,000
Kawai      
دیواری
K-15 44" Polished Ebony 4,900
K-15 ATX2 44" AnyTime Polished Ebony 8,600
506N 44½" Satin Ebony 4,900
K-2 45" Satin and Polished Ebony 6,100
K-200 45" Satin and Polished Ebony 6,600
K-200 ATX2 45" AnyTime Polished Ebony 10,600
UST-9 46" Satin Ebony 7,600
K-3 48" Satin and Polished Ebony 9,600
K-300 48" Satin and Polished Ebony 10,100
K-300 ATX2 48" AnyTime Polished Ebony 14,900
K-400 48" Polished Ebony 10,600
K-5 49" Satin and Polished Ebony 12,400
K-500 51" Satin and Polished Ebony 13,100
K-6 52" Polished Ebony 17,400
K-8 52" Polished Ebony 20,400
K-800 53" Polished Ebony 20,900
گرند پیانو
GM-10K 5 ' 0 " Satin and Polished Ebony 14,600
GM-11 5 ' 0 " Polished Ebony 15,100
GM-12 5 ' 0 " Satin and Polished Ebony 19,900
GE-30 5 ' 5 " Satin and Polished Ebony 26,400
GX-1BLK 5 ' 5 " Satin and Polished Ebony 34,900
GX-2BLK 5 ' 11 " Satin and Polished Ebony 40,100
GX-3BLK 6 ' 2 " Satin and Polished Ebony 51,600
GX-5BLK 6 ' 7 " Satin and Polished Ebony 58,600
GX-6BLK 7 ' 0 " Satin and Polished Ebony 65,600
GX-7BLK 7 ' 6 " Satin and Polished Ebony 76,100
RX-1BLK 5 ' 5 " Satin and Polished Ebony 31,600
RX-2BLK 5 ' 10 " Satin and Polished Ebony 36,100
RX-3BLK 6 ' 1 " Satin and Polished Ebony 46,900
RX-5BLK 6 ' 6 " Satin and Polished Ebony 53,100
RX-6BLK 7 ' 0 " Satin and Polished Ebony 59,400
RX-7BLK 7 ' 6 " Satin and Polished Ebony 68,900
EX-L 9 ' 1 " Polished Ebony 196,600
Kawai, Shigeru      
SK-2L 5 ' 11 " Polished Ebony 57,900
SK-3L 6 ' 2 " Polished Ebony 67,500
SK-5L 6 ' 7 " Polished Ebony 77,800
SK-6L 7 ' 0 " Polished Ebony 87,500
SK-7L 7 ' 6 " Polished Ebony 97,500
SK-EXL 9 ' 1 " Polished Ebony 199,500
Kimball      
دیواری
A49 49" Polished Ebony 11,900
گرند پیانو
K1 5 ' 1 " Polished Ebony 14,300
A2 5 ' 8 " Polished Ebony 32,500
K3 6 ' 2 " Polished Ebony 17,300
Knabe, Wm.      
دیواری
WV 43 43" Polished Ebony 5,300
WMV 245 45" Polished Ebony 5,900
WV 115 45" Polished Ebony 5,900
WMV 245 45" Satin Ebony 6,200
WMV 247 46½" Polished Ebony 7,100
WMV 247 46½" Satin Ebony 7,400
WV 118H 46½" Polished Ebony 6,400
WV 118HN 46½" Polished Ebony 6,800
WV 118HN 46½" Satin Ebony 7,100
WKV 118R 46½" Satin Ebony 11,000
WMV 121F/M 48" Polished Ebony 7,000
WMV 121F/M 48" Satin Ebony 7,200
WKV 121 48" Polished Ebony 10,800
WKV 121 48" Satin Ebony 11,600
WKV 131 52" Polished Ebony 12,100
WKV 131 52" Satin Ebony 12,600
WMV 132 52" Polished Ebony 9,600
گرند پیانو
WG 48 4 ' 9 " Satin Ebony 14,000
WG 48 4 ' 9 " Polished Ebony 12,900
WG 50 5 ' 0 " Satin Ebony 14,800
WG 50 5 ' 0 " Polished Ebony 13,700
WKG 53 5 ' 3 " Satin Ebony 26,700
WKG 53 5 ' 3 " Polished Ebony 26,000
WG 54 5 ' 4 " Polished Ebony 14,500
WG 54 5 ' 4 " Satin Ebony 15,900
WG 59 5 ' 9 " Polished Ebony 17,800
WG 59 5 ' 9 " Satin Ebony 19,200
WMG 600 5 ' 9 " Polished Ebony 17,600
WMG 600 5 ' 9 " Satin Ebony 18,900
WMG 610 5 ' 9 " Satin Ebony 20,600
WMG 610 5 ' 9 " Polished Ebony 19,200
WG 61 6 ' 1 " Satin Ebony 20,600
WG 61 6 ' 1 " Polished Ebony 19,200
WMG 650 6 ' 1 " Polished Ebony 19,600
WMG 650 6 ' 1 " Satin Ebony 20,900
WMG 660 6 ' 1 " Polished Ebony 20,900
WMG 660 6 ' 1 " Satin Ebony 22,500
WKG 64 6 ' 4 " Polished Ebony 37,000
WKG 64 6 ' 4 " Satin Ebony 38,000
WFM 700T 6 ' 10 " Polished Ebony 26,400
WFM 700T 6 ' 10 " Satin Ebony 27,700
WKG 70 7 ' 0 " Satin Ebony 48,200
WKG 70 7 ' 0 " Polished Ebony 47,200
WKG 76 7 ' 6 " Polished Ebony 48,200
WKG 76 7 ' 6 " Satin Ebony 49,700
WKG 90 9 ' 0 " Satin Ebony 120,600
Kohler & Campbell      
دیواری
KC-142 42" Polished Ebony 4,800
KM-245 45" Polished Ebony 5,900
KC-118C 46½" Polished Ebony 6,400
KM-247 46½" Satin Ebony 7,400
KM-247 46½" Polished Ebony 7,100
KM-121M/F 48" Satin Ebony 7,200
KM-121M/F 48" Polished Ebony 7,000
KM-131 52" Polished Ebony 7,838
گرند پیانو
KCM-600 5 ' 9 " Polished Ebony 17,600
KCM-600 5 ' 9 " Satin Ebony 18,900
KCM-650 6 ' 1 " Polished Ebony 19,600
KCM-650 6 ' 1 " Satin Ebony 20,900
KFM-700 6 ' 10 " Polished Ebony 26,400
KFM-700 6 ' 10 " Satin Ebony 27,700
KFM-850 7 ' 6 " Polished Ebony 37,000
KIG-48 4 ' 8 " Satin Ebony 14,000
KIG-48 4 ' 8 " Polished Ebony 12,900
KIG-50 5 ' 0 " Polished Ebony 13,700
KIG-50 5 ' 0 " Satin Ebony 14,800
KIG-54 5 ' 4 " Satin Ebony 15,900
KIG-54 5 ' 4 " Polished Ebony 14,500
KIG-59 5 ' 9 " Polished Ebony 16,400
KIG-59 5 ' 9 " Satin Ebony 17,800
Mason & Hamlin      
دیواری
50 50" Satin and Polished Ebony 24,300
گرند پیانو
B 5 ' 4 " Satin and Polished Ebony 54,200
A 5 ' 8 " Satin and Polished Ebony 62,400
AA 6 ' 4 " Satin and Polished Ebony 71,400
BB 7 ' 0 " Satin and Polished Ebony 80,900
CC 9 ' 4 " Satin and Polished Ebony 120,300
Palatino      
دیواری
PUP-123T 48" Polished Ebony 6,700
PUP-126 50" Polished Ebony 7,500
گرند پیانو
PGD-50 5 ' 0 " Polished Ebony 16,200
PGD-59 5 ' 9 " Polished Ebony 18,700
PGD-59R 5 ' 9 " Polished Ebony 24,700
PGD-62 6 ' 2 " Polished Ebony 22,200
PGD-62R 6 ' 2 " Polished Ebony 28,000
Pearl River      
دیواری
UP-108M 42½" Polished Ebony 4,400
UP-115M5 45" Polished Ebony 4,900
EU122 48" Polished Ebony 6,100
UP-130TS1 51½" Polished Ebony 7,200
گرند پیانو
GP-150 4 ' 11 " Polished Ebony 11,400
GP-160 5 ' 3 " Polished Ebony 12,900
GP-170 5 ' 7 " Polished Ebony 14,900
GP-188A 6 ' 2 " Polished Ebony 18,400
GP-212 7 ' 0 " Polished Ebony 29,900
GP-275 9 ' 0 " Polished Ebony 79,900
Petrof      
دیواری
P 118 S1 46¼" Polished Ebony 20,000
P 125 F1 49¼" Polished Ebony 24,600
P 131 M1 51" Polished Ebony 35,100
P 135 K1 53" Polished Ebony 41,800
گرند پیانو
P 159 5 ' 2 " Polished Ebony 69,100
P 173 5 ' 6 " Polished Ebony 72,800
P 194 6 ' 3 " Polished Ebony 76,400
P 210 6 ' 10 " Polished Ebony 109,100
P 237 7 ' 9 " Polished Ebony 143,100
P 284 9 ' 2 " Polished Ebony 197,400
Pramberger      
دیواری
LV-110 43" Polished Ebony 5,300
LV-115 45" Polished Ebony 5,900
LV-118 46½" Satin Ebony 6,800
LV-118 46½" Polished Ebony 6,800
LV-118N 46½" Satin Ebony 7,100
LV-118N 46½" Polished Ebony 6,800
PV-118S 46½" Polished Ebony 7,100
PV-118S 46½" Satin Ebony 7,400
PV-121 48" Satin Ebony 7,800
PV-121 48" Polished Ebony 7,800
PV-132 52" Polished Ebony 9,600
گرند پیانو
LG-145 4 ' 9 " Polished Ebony 12,900
LG-150 5 ' 0 " Polished Ebony 13,700
LG-157 5 ' 2 " Polished Ebony 14,500
LG-175 5 ' 9 " Polished Ebony 16,900
PS-157 5 ' 2 " Polished Ebony 17,300
PS-158 5 ' 2 " Polished Ebony 17,300
PS-175 5 ' 9 " Polished Ebony 18,400
PS-185 6 ' 1 " Polished Ebony 19,600
PS-186 6 ' 1 " Polished Ebony 20,600
PS-208 6 ' 10 " Polished Ebony 26,400
Pramberger, J.P.      
دیواری
JP-132 52" Polished Ebony 14,500
گرند پیانو
JP-179L 5 ' 10 " Polished Ebony 34,300
JP-208B 6 ' 10 " Polished Ebony 43,200
JP-228C 7 ' 6 " Polished Ebony 48,000
JP-280E 9 ' 2 " Polished Ebony 118,100
Ritmüller      
دیواری
R1 47" Polished Ebony 8,500
RB 49" Polished Ebony 9,500
UH-118R 46½" Polished Ebony 8,900
UH-121R 48" Polished Ebony 9,600
UH-132R 52" Polished Ebony 11,900
UP-121RB 47½" Polished Ebony 6,900
گرند پیانو
GH-148R 4 ' 10 " Polished Ebony 15,900
R8 4 ' 11 " Polished Ebony 13,400
R9 5 ' 3 " Polished Ebony 15,400
GH-160R 5 ' 3 " Polished Ebony 18,400
GH-170R 5 ' 7 " Polished Ebony 20,900
GH-188R 6 ' 2 " Polished Ebony 25,900
GH-212R 7 ' 0 " Polished Ebony 31,900
GH-275R 9 ' 0 " Polished Ebony 84,900
Samick      
دیواری
JS-042 42" Polished Ebony 4,800
JS-115 45" Polished Ebony 5,800
JS-118H 46½" Polished Ebony 6,400
JS-121F/M 48" Polished Ebony 7,000
JS-131 52" Polished Ebony 7,800
JS-247 46½" Polished Ebony 7,100
Grand Pianos
SIG-48 4 ' 9 " Polished Ebony 12,900
SIG-50 5 ' 0 " Polished Ebony 13,700
SIG-54 5 ' 4 " Polished Ebony 14,500
SIG-57 5 ' 7 " Polished Ebony 15,600
SIG-61 6 ' 1 " Polished Ebony 17,300
Sauter      
دیواری
122 48" Polished Ebony 32,300
130 51" Polished Ebony 40,200
گرند پیانو
160 5 ' 3 " Alpha Polished Ebony 84,600
185 6 ' 1 " Delta Polished Ebony 94,200
220 7 ' 3 " Omega Polished Ebony 118,900
275 9 ' 0 " Concert Polished Ebony 204,200
Schimmel      
دیواری
I 115 46" Polished Ebony 19,300
C 116 46" Polished Ebony 23,600
I 119 48" Polished Ebony 21,800
C 120 48" Polished Ebony 26,100
K 125 49" Polished Ebony 36,900
I 123 50" Polished Ebony 23,300
C 130 51" Polished Ebony 33,600
K 132 52" Polished Ebony 42,200
گرند پیانو
C 169 5 ' 7 " Polished Ebony 64,300
K 175 5 ' 9 " Polished Ebony 84,700
I 182 6 ' 0 " Polished Ebony 54,400
C 189 6 ' 3 " Polished Ebony 68,100
K 195 6 ' 5 " Polished Ebony 92,200
I 208 6 ' 10 " Polished Ebony 65,900
C 213 7 ' 0 " Polished Ebony 74,300
K 219 7 ' 2 " Polished Ebony 99,700
K 230 7 ' 7 " Polished Ebony 124,700
K 256 8 ' 4 " Polished Ebony 129,700
K 280 9 ' 2 " Polished Ebony 149,700
Schimmel, Wilhelm      
دیواری
W 114 46" Polished Ebony 15,200
W 118 48" Polished Ebony 17,200
W 123 50" Polished Ebony 19,200
گرند پیانو
W 180 6 ' 0 " Polished Ebony 39,200
W 206 6 ' 10 " Polished Ebony 47,900
Schulze Pollmann      
دیواری
115PO 45" Polished Ebony 8,600
118/P8 46" Polished Ebony 23,700
118PO 46" Polished Ebony 9,900
122PO 48" Polished Ebony 12,900
126/P6 50" Polished Ebony 26,300
گرند پیانو
S152 5 ' 0 " Polished Ebony 28,400
160/GK 5 ' 3 " Polished Ebony 55,900
S187 6 ' 1 " Polished Ebony 37,400
197/G5 6 ' 6 " Polished Ebony 77,900
Seiler      
دیواری
SE-116 45" Polished Ebony 32,800
ED-126 49" Polished Ebony 13,700
ED-132 52" Polished Ebony 15,000
ES-132 52" Polished Ebony 28,700
گرند پیانو
ED-168 5 ' 6 " Polished Ebony 31,200
ED-186 6 ' 2 " Polished Ebony 40,000
ES-186 6 ' 2 " Polished Ebony 59,900
SE-168 5 ' 6 " Polished Ebony 101,500
SE-186 6 ' 2 " Polished Ebony 139,000
SE-186 6 ' 2 " Polished Ebony 109,300
SE-208 6 ' 10 " Polished Ebony 121,800
SE-242 8 ' 0 " Polished Ebony 156,200
SE-278 9 ' 2 " Polished Ebony 253,100
Seiler, Johannes      
دیواری
GS-116 45½" Polished Ebony 7,000
GS-118 47" Polished Ebony 7,900
GS-122 48½" Polished Ebony 8,400
گرند پیانو
GS-160 5 ' 3 " Polished Ebony 18,900
GS-175 5 ' 9 " Polished Ebony 21,700
GS-186 6 ' 2 " Polished Ebony 23,600
Steck, George      
دیواری
C 20F 47" French Polished Ebony 4,900
C 22M 48" Mediterranean Polished Ebony 5,000
C 24M 49" Mediterranean Polished Ebony 5,000
C 31F 52" French Polished Ebony 6,100
U 12TD 44" Polished Ebony 4,100
U 18TD 46" Polished Ebony 4,200
U 20FD 47" French Polished Ebony 4,500
U 20ITD 47" Italian Polished Ebony 4,500
U 20TD 47" Polished Ebony 4,400
U 22TCD 48" Polished Ebony w/decorated panel 4,700
U 22TD 48" Polished Ebony 4,600
U 25STD 50" Studio Polished Ebony 5,300
گرند پیانو
G 46TD 4 ' 10 " Polished Ebony 11,300
G 52TD 5 ' 0 " Polished Ebony 12,700
G 86TD 6 ' 2 " Polished Ebony 15,700
G 212TD 6 ' 11 " Polished Ebony 25,300
Steinberg, Wilh.      
دیواری
Amadeus 51" Polished Ebony 27,500
Nomos 118 46½" Polished Ebony 16,200
Nomos 123 48½" Polished Ebony 17,400
Nomos 128 50½" Polished Ebony 20,800
Passione 51" Polished Ebony 30,000
Signature 117 46" Polished Ebony 18,900
Signature 124 49" Polished Ebony 20,400
Signature 130 51" Polished Ebony 24,100
گرند پیانو
Signature 188 6 ' 2 " Polished Ebony 46,600
Signature 212 6 ' 11 " Polished Ebony 55,900
Steingraeber & Söhne      
دیواری
122 T 48" Polished Ebony 39,700
130 PS 51" Polished Ebony 51,400
138 K 54" Classic Polished Ebony 56,700
گرند پیانو
A170 5 ' 7 " Polished Ebony 90,800
B192 S 6 ' 3 " Polished Ebony 111,400
C212 N 7 ' 0 " Polished Ebony 128,500
C212 S 7 ' 0 " Polished Ebony 122,400
D-232 N 7 ' 7 " Polished Ebony 156,400
E-272 8 ' 11 " Polished Ebony 226,700
Steinway & Sons      
دیواری
4510 45" Sheraton Satin Ebony 30,080
4510 Crown JewelCollection 45" Mahogany 36,200
4510 Crown JewelCollection 45" Walnut 36,500
1098 46½" Satin Ebony 27,100
1098 46½" Polyester Polished Ebony 28,100
1098 Crown JewelCollection 46½" Mahogany 34,200
1098 Crown JewelCollection 46½" Walnut 34,700
K-52 52" Satin Ebony 35,800
K-52 Crown JewelCollection 52" Mahogany 40,400
K-52 Crown JewelCollection 52" Walnut 41,800
گرند پیانو
S 5 ' 1 " Satin Ebony 61,300
S 5 ' 1 " Polyester Polished Ebony 66,200
S 5 ' 1 " Polyester Polished Ebony w/Sterling Hardware 70,700
S 5 ' 1 " White Polish Polyester 70,300
S Crown JewelCollection 5 ' 1 " Mahogany 72,900
S Crown JewelCollection 5 ' 1 " Walnut 73,700
S Crown JewelCollection 5 ' 1 " Kewazinga bubinga 77,900
S Crown JewelCollection 5 ' 1 " East Indian Rosewood 88,100
S Crown JewelCollection 5 ' 1 " Macassar Ebony 95,900
S Crown JewelCollection 5 ' 1 " Dark Cherry 77,300
S Crown JewelCollection 5 ' 1 " Santos Rosewood 78,100
S Crown JewelCollection 5 ' 1 " African Pommele 87,500
S Crown JewelCollection 5 ' 1 " For Polyester Finish on Crown Jewel 90,600
M 5 ' 7 " Satin Ebony 66,300
M 5 ' 7 " Polyester Polished Ebony 68,600
M 5 ' 7 " Polyester Polished Ebony w/Sterling Hardware 70,700
M 5 ' 7 " White Polish Polyester 70,300
M Crown JewelCollection 5 ' 7 " Mahogany 77,600
M Crown JewelCollection 5 ' 7 " Walnut 79,900
M Crown JewelCollection 5 ' 7 " Kewazinga Bubinga 84,400
M Crown JewelCollection 5 ' 7 " East Indian Rosewood 94,700
M Crown JewelCollection 5 ' 7 " Macassar Ebony 103,500
M Crown JewelCollection 5 ' 7 " Dark Cherry 85,100
M Crown JewelCollection 5 ' 7 " Santos Rosewood 85,700
M Crown JewelCollection 5 ' 7 " African Pommele 94,600
M Crown JewelCollection 5 ' 7 " For Polyester Finish on Crown Jewel 98,100
O 5 ' 10½ " Polyester Polished Ebony 74,800
O 5 ' 10½ " Lacquer Polished Ebony 79,200
O 5 ' 10½ " Polyester Polished Ebony w/Sterling Hardware 77,100
O 5 ' 10½ " White Polish Polyester 85,500
O Crown JewelCollection 5 ' 10½ " Mahogany 85,800
O Crown JewelCollection 5 ' 10½ " Walnut 86,700
O Crown JewelCollection 5 ' 10½ " Kewazinga Bubinga 91,100
O Crown JewelCollection 5 ' 10½ " East Indian Rosewood 102,900
O Crown JewelCollection 5 ' 10½ " Macassar Ebony 112,300
O Crown JewelCollection 5 ' 10½ " Dark Cherry 92,300
O Crown JewelCollection 5 ' 10½ " Santos Rosewood 92,700
O Crown JewelCollection 5 ' 10½ " African Pommele 102,200
O Crown JewelCollection 5 ' 10½ " For Polyester Finish on Crown Jewel 106,600
A 6 ' 2 " Polyester Polished Ebony 85,300
A 6 ' 2 " Polyester Polished Ebony w/Sterling Hardware 88,100
A 6 ' 2 " White Polish Polyester 98,400
A 6 ' 2 " For Polyester Finish on Crown Jewel 127,100
A Crown JewelCollection 6 ' 2 " Mahogany 97,100
A Crown JewelCollection 6 ' 2 " Walnut 98,100
A Crown JewelCollection 6 ' 2 " Kewazinga Bubinga 103,500
A Crown JewelCollection 6 ' 2 " East Indian Rosewood 116,900
A Crown JewelCollection 6 ' 2 " Macassar Ebony 127,700
A Crown JewelCollection 6 ' 2 " Dark Cherry 103,900
A Crown JewelCollection 6 ' 2 " Santos Rosewood 105,300
A Crown JewelCollection 6 ' 2 " African Pommele 116,500
A Crown JewelCollection 6 ' 2 " For Polyester Finish on Crown Jewel 121,400
B 6 ' 10½ " Satin Ebony 96,900
B 6 ' 10½ " Polyester Polished Ebony 100,400
B 6 ' 10½ " Polyester Polished Ebony w/Sterling Hardware 104,200
B 6 ' 10½ " White Polish Polyester 111,800
B Crown JewelCollection 6 ' 10½ " Mahogany 110,900
B Crown JewelCollection 6 ' 10½ " Walnut 112,100
B Crown JewelCollection 6 ' 10½ " Kewazinga Bubinga 118,100
B Crown JewelCollection 6 ' 10½ " East Indian Rosewood 134,100
B Crown JewelCollection 6 ' 10½ " Macassar Ebony 145,400
B Crown JewelCollection 6 ' 10½ " Dark Cherry 117,900
B Crown JewelCollection 6 ' 10½ " Santos Rosewood 118,600
B Crown JewelCollection 6 ' 10½ " African Pommele 131,200
B Crown JewelCollection 6 ' 10½ " For Polyester Finish on Crown Jewel 137,700
D 8 ' 11¾ " Satin Ebony 156,200
D 8 ' 11¾ " Polyester Polished Ebony 157,400
D 8 ' 11¾ " Polyester Polished Ebony w/Sterling Hardware 161,300
D 8 ' 11¾ " White Polish Polyester 163,600
D Crown JewelCollection 8 ' 11¾ " Mahogany 182,700
D Crown JewelCollection 8 ' 11¾ " Walnut 183,900
D Crown JewelCollection 8 ' 11¾ " Kewazinga Bubinga 192,800
D Crown JewelCollection 8 ' 11¾ " East Indian Rosewood 219,400
D Crown JewelCollection 8 ' 11¾ " Macassar Ebony 237,100
D Crown JewelCollection 8 ' 11¾ " Dark Cherry 186,100
D Crown JewelCollection 8 ' 11¾ " Santos Rosewood 189,100
D Crown JewelCollection 8 ' 11¾ " African Pommele 206,300
D Crown JewelCollection 8 ' 11¾ " For Polyester Finish on Crown Jewel 216,800
Story & Clark      
دیواری
H7 46" Poished Ebony 5,300
S8 48" Polished Ebony 5,300
Walter, Charles R.      
دیواری
1500 45" Polished Ebony (Polyester) 16,400
1500 45" Polished Ebony (Lacquer) 15,800
1500 45" Semi-Gloss Ebony 15,600
1500 45" Satin Ebony 15,400
1520 43" Italian Provincial Semi-Gloss Ebony 17,400
1520 43" Italian Provincial Polished Ebony 17,600
1520 43" Italian Provincial Satin Ebony 17,300
1520 43" Polished Ebony 17,600
1520 43" Semi-Gloss Ebony 17,400
1520 43" Satin Ebony 17,300
گرند پیانو
W-175 5 ' 9 " Satin Ebony 64,200
W-175 5 ' 9 " Polished Ebony 66,800
W-190 6 ' 4 " Satin Ebony 68,300
Weber      
دیواری
W114 45" Polished Ebony 5,900
W114E 45" Polished Ebony 6,400
W121 48" Polished Ebony 6,900
W121E 48" Polished Ebony 8,200
W121N 48" Polished Ebony 7,200
W131 52" Polished Ebony 7,500
گرند پیانو
W150 4 ' 11 " Polished Ebony 13,700
W157 5 ' 2 " Polished Ebony 14,700
W175 5 ' 9 " Polished Ebony 16,800
W185 6 ' 1 " Polished Ebony 20,700
Welkin Sound Formally Americn-Sejung    
دیواری
C 20F 47" French Polished Ebony 4,900
C 22M 48" Mediterranean Polished Ebony 5,000
C 24M 49" Mediterranean Polished Ebony 5,000
C 31F 52" French Polished Ebony 6,100
U 12TD 44" Polished Ebony 4,100
U 18TD 46" Polished Ebony 4,200
U 20FD 47" French Polished Ebony 4,500
U 20ITD 47" Italian Polished Ebony 4,500
U 20TD 47" Polished Ebony 4,400
U 22TCD 48" Polished Ebony w/decorated panel 4,700
U 22TD 48" Polished Ebony 4,600
U 25STD 50" Studio Polished Ebony 5,300
گرند پیانو
G 46TD 4 ' 10 " Polished Ebony 11,300
G 52TD 5 ' 0 " Polished Ebony 12,700
G 86TD 6 ' 2 " Polished Ebony 15,700
G 212TD 6 ' 11 " Polished Ebony 25,300
Wyman      
دیواری
WV108 42½" Continental Polished Ebony 4,500
WV110 43" Polished Ebony 5,000
WV115 45" Polished Ebony 5,200
WV120 48" Polished Ebony 5,800
WV132 52" Polished Ebony 7,200
گرند پیانو
WG145 4 ' 9 " Polished Ebony 10,900
WG160 5 ' 3 " Polished Ebony 13,300
WG170 5 ' 7 " Polished Ebony 14,900
WG185 6 ' 1 " Polished Ebony 17,500
Yamaha      
دیواری
b1 43" Continental Polished Ebony 4,400
b2 45" Polished Ebony 5,900
b3 48" Polished Ebony 7,400
P22 45" Satin Ebony/Walnut/Oak 6,900
U1 48" Satin and Polished Ebony 10,100
U3 52" Polished Ebony 12,900
YUS1 48" Satin and Polished Ebony 13,900
YUS3 52" Polished Ebony 16,900
YUS5 52" Polished Ebony 18,900
گرند پیانو
C1X 5 ' 3 " Satin and Polished Ebony 34,600
C2X 5 ' 8 " Satin and Polished Ebony 39,100
C3X 6 ' 1 " Satin and Polished Ebony 54,900
CF4 6 ' 3 " Polished Ebony 105,500
C5X 6 ' 7 " Satin and Polished Ebony 57,400
C6X 7 ' 0 " Satin and Polished Ebony 64,300
C7X 7 ' 6 " Satin and Polished Ebony 74,600
CF6 7 ' 0 " Polished Ebony 119,900
CFX 9 ' 0 " Polished Ebony 179,900
GB1K 5 ' 0 " Polished Ebony 13,400
GC1M 5 ' 3 " Satin and Polished Ebony 21,900
GC2 5 ' 8 " Satin and Polished Ebony 25,900
Yamaha Silent      
دیواری
b1SG2 43" Polished Ebony 8,400
b2SG2 45" Polished Ebony 9,900
b3SG2 48" Polished Ebony 11,400
U1SH 48" Polished Ebony 14,100
U3SH 52" Polished Ebony 16,900
YUS1SH 48" Polished Ebony 17,900
YUS3SH 52" Polished Ebony 20,900
YUS5SH 52" Polished Ebony 22,900
گرند پیانو
C1XSH 5 ' 3 " Polished Ebony 38,600
C2XSH 5 ' 8 " Polished Ebony 43,100
C3XSH 6 ' 1 " Polished Ebony 58,900
C5XSH 6 ' 7 " Polished Ebony 61,400
C6XSH 7 ' 0 " Polished Ebony 68,300
C7XSH 7 ' 6 " Polished Ebony 78,600
GB1KSG2 5 ' 0 " Polished Ebony 17,400
GC1SH 5 ' 3 " Polished Ebony 25,900
GC2SH 5 ' 8 " Polished Ebony 29,900
Young Chang      
دیواری
Y114 45" Polished Ebony 5,300
Y116 46" Polished Ebony 6,800
Y118 47" Polished Ebony 5,800
Y121 48" Polished Ebony 6,300
Y131 52" Polished Ebony 6,800
گرند پیانو
Y150 4 ' 11 " Polished Ebony 12,300
Y157 5 ' 2 " Polished Ebony 13,300
Y175 5 ' 9 " Polished Ebony 15,300
Y185 6 ' 1 " Polished Ebony 19,100

 

محسن جوزی

آهنگساز و پیانیست.

 

مطالب بیشتر در این مجموعه: « مقايسه سری U و UX ياماها شیمل - SCHIMMEL »

11 دیدگاه‌ها

 • پیوند دیدگاه نرگس پنج شنبه, 17 اسفند 1396 ساعت 00:14 ارسال شده توسط نرگس

  با سلام و خسته نباشید.
  پیانو pool riven اکوستیک چطور پیانو رنج قیمتیش هم چهارده تا شانزده؟
  لطفا راهنمایی کنیم

 • پیوند دیدگاه محسن جوزی سه شنبه, 30 خرداد 1396 ساعت 10:58 ارسال شده توسط محسن جوزی

  درود بر شما
  بله با ۲ میلیون میتونید مدلهای دیجیتال p-45 و یا P-115 یاماها رو تهیه بفرمایید و به راحتی یکی دو سال اول آموزش رو طی کنید.

 • پیوند دیدگاه سارا یکشنبه, 28 خرداد 1396 ساعت 17:21 ارسال شده توسط سارا

  سلام روزتون بخیر من ۲۴سالمه و هیچ پیش زمینه ای در مورد موسیقی ندارم دوست دارم با پیانو شروع کنم ولی بودجم خیلی محدوده میخواستم ببینم با ۲ میلیون تومان میشه پیانو خرید؟؟؟

 • پیوند دیدگاه محسن جوزی شنبه, 28 اسفند 1395 ساعت 14:14 ارسال شده توسط محسن جوزی

  درود برشما
  بله اگر بتونید از برندهای معتبر ساز آکوستیک ارزان هم بخرید به نظر من خیلی بهتر از ساز دیجیتال هست. البته شرایط محل هم مهم هست . اگر در آپارتمان زندگی می کنید محدودیت بلندی صدا دارید شاید پیانو دیجیتال انتخاب بهتری باشه.

 • پیوند دیدگاه آزاده چهارشنبه, 25 اسفند 1395 ساعت 11:10 ارسال شده توسط آزاده

  با سلام و روز بخیر
  من یک پسر هشت ساله ام دارم که قصد دارم آموزش پیانو را براش شروع کنم ولی اصلا شناختی روی اینکه چه پیانویی باید براش بخرم ندارم از مطالب جنابعالی متوجه شدم که باید از برندهای معتبری نظیر یاماها و ... تحقیق کنم ولی در مورد اینکه پیانوی آکوستیک بخرم یا دیجیتال بسیار تردید دارم آیا به هر حال خرید یک پیانوی آکوستیک خوب با قیمت کم بهتر از خرید یک پیانوی دیجیتال است ممنونم از وقتی که میگذارید و مرا راهنمایی می فرمایید.پیشاپیش سال نو مبارک.

 • پیوند دیدگاه محسن جوزی شنبه, 15 آبان 1395 ساعت 06:50 ارسال شده توسط محسن جوزی

  در پاسخ به دو سوال آخر

  ۱- در پاسخ مریم (‌با عرض پوزش از پاسخ دیرهنگام)‌: اگر موسیقی کلاسیک کار میکنید m125 پتروف گزینه خوبی هست ولی برای سبکهای jazz و مدرن صدای مدلهای YUS یاماها رو ترجیح میدم ....

  ۲-در پاسخ مسعود :‌ با توجه به عمر پیانوی شما، به نظر میرسه پین بلاک ساز شما باید عوض بشه که فکر نمیکنم ارزش این کار رو هم داشته باشه. به غیر از تعویض پین بلاک، هر کاری انجام بدید موقت خواهد بود. میتونید گوشی سایز بزرگتر بندازید و یا از چسب های مخصوص این کار استفاده کنید. در نهایت باز هم خدمتتون عرض میکنم که همه‌ی این کارها موقت هستند و به زودی گوشی های دیگر هم به این مشکل دچار میشند.

 • پیوند دیدگاه مسعود سه شنبه, 11 آبان 1395 ساعت 13:41 ارسال شده توسط مسعود

  سلام
  من يه پيانو تقريبا قديمي مارك لنينگراد(اكتبر سرخ) دارم دو پداله و هفت اكتاو فكر ميكنم حدود 60 تا 70 ساله باشه ... خيلي خوب كوك نگه ميداشت تا اينكه امسال سه تا از پين ها كوك نگه نميداره .... يك سري اقداماتي انجام دادم اما كاملا خوب نشد ميخواستم ازتون راهنمايي بگيرم،
  در ضمن من تا حدودي كارهاي تعميرات پيانو رو انجام ميدم

 • پیوند دیدگاه مریم یکشنبه, 21 شهریور 1395 ساعت 15:33 ارسال شده توسط مریم

  سلام
  من قصد خرید پیانو آکوستیک را دارم:
  پیانو یاماها u1 ژاپن از 34 میلیون قیمت دارم تا 43700000 تومان.
  پیانو پتروف m125 به قیمت 56 میلیون
  aw131 آلبرت وبر 41 میلیون

  به نظر شما در این رنج قیمتی به ترتیب کدام ها بهتر است؟ ممنون

 • پیوند دیدگاه محسن جوزی جمعه, 27 فروردين 1395 ساعت 11:50 ارسال شده توسط محسن جوزی

  در پاسخ به سوال فرناز

  تاکنون تجربه کار با چنین برندی رو تابحال نداشتم.
  پیشنهاد میکنم از برندهای شناخته شده نظیر یاماها، سمیک، پرزینا هایلون و ... خرید کنید.

 • پیوند دیدگاه farnaz جمعه, 27 فروردين 1395 ساعت 01:22 ارسال شده توسط farnaz

  سلام لطفا به سوال من پاسخ بدید خیلی گیج شدم
  امروز برای خرید پیانو اپرایت مراجعه کردم و برند fiona را به من پیشنهاد دادن که ایتالیایی و مونتاژ اندونزی بود که سیم روزلو المان و چوب دهونیتز المان و اکشن رنر المان و چوب کلاویه افریقایی تولید المان و چکش ابل بود قیمت هم 19 تومن بود ولی این برند برای من شناخته شده نیست البته صدای پر حجم و خوبی هم داشت ارتفاع هم 121 بود
  لطفا اگر کسی این برند را میشناسه من را راهنمایی کنه ممنون میشم
  در غیر اینصورت بهترین برند که پیشنهاد میکنید تو این قیمت یا پایین تر کدام است؟

 • پیوند دیدگاه مسعود کثیری فر شنبه, 08 اسفند 1394 ساعت 01:44 ارسال شده توسط مسعود کثیری فر

  با تشکر از این مقالات و مطالب فوق العاده ای که میذارین. واقعاً خلأ این تیپ اطلاعات در کشور برای خرید پیانو حس میشه جناب جوزی

دیدگاه‌ها

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. پیش از ارسال دیدگاه و یا پرسش، پیشنهاد می‌کنیم نظرات قبلی را مشاهده فرمایید و تا حد امکان از طرح سوالات تکراری خودداری فرمایید. کد HTML مجاز نیست.

فرم ورود

عضویت در خبرنامه